Turvallinen dialogi – hevosavusteisuudella kohti yhteisöllisempää koulua on väitöstutkimukseni työnimi. Tutkimuksessa selvitän, millaista dialogisuutta hevosavusteisten koulupäivien aikana tapahtuu ja miten hevosavusteisuudella voidaan parantaa koulujen yhteisöllisyyttä. Tutkimus toteutetaan Lapin yliopistossa. Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto on rahoittanut tutkimuksen tekoa 12 000 eurolla.

Tutkimuksen ensimmäinen aineisto on kerätty vuonna 2017. Tuolloin järjestin kahdelle koululuokalle hevosavusteiset koulupäivät, yhden kummallekin luokalle. Tuon projektin jälkeen olen löytänyt itseni Islannin vuorilta ratsastamassa lapsiryhmän jatkeena, ymmärtämättä sanaakaan mutta tulkiten sekä lasten että hevosten muuta puhetta. Kerään aineistoa edelleen, ohjaten jälleen itse useamman viikon mittaisia hevoskoulujaksoja perusasteen oppilaille kotitilallani.

Yhdistän eläinten käyttäytymistiedettä ennakkoluulottomasti kasvatustieteeseen ja sosiaalipedagogiikkaan. Näen, että vain eläinten tulkitseminen toiminnan aikana on avain aidosti kestävään toimintaan. Tutkimuksen pyrkimys on osallistaa oppilaita oman yhteisönsä täysivaltaisiksi toimijoiksi. Samalla pyrin järjestämään toiminnan hevosille voimauttavaksi ja omaa toimijuutta lisääväksi kokemukseksi.